Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze (Rokitnica)
zobacz więcej
Zakład Żywienia Człowieka
zobacz więcej
Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze (Rokitnica)
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności
zobacz więcej
go to sum.edu.pl
opis do kafelka 1
Zakład Żywienia Człowieka
opis do kafelka 2
Zakład Technologii i Oceny Jakosci Żywności
prezentacja katedry dietetyki
PREZENTACJA KATEDRY
opis do kafelka 4
KOŁA NAUKOWE

Kontakt z nami


Katedra Dietetyki

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

ul. Jordana 19

41-808 Zabrze (Rokitnica)

(Kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynek IVA)

tel.: (0-32) 275-51-95
e-mail: zzc@sum.edu.pl

 

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00

 

Numery telefonów:

Sekretariat Katedry Dietetyki (p. B2)

mgr N.Fuentes

tel.: (0-32) 275-51-95
fax: (0-32) 275-51-99

Zakład Żywienia Człowieka (p. B4 i B8)

(0-32) 275-51-95

prof. O. Kowalski

(0-32) 275- 51-95 lub 275-51-97
dr hab. R.Polaniak, dr E.Szczepańska, dr B.Całyniuk, dr A.Białek-Dratwa, dr J.Nieć-Leśniak

Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności (p. B30 i A18)

(0-32) 275-50-32
dr hab. M.Kardas, dr A.Bielaszka, dr A.Kiciak, mgr W.Staśkiewicz

Pracownie technologiczne (p. A18)

(0-32) 275-51-94
mgr Sebastian Jemilianowicz

Pracownie analityczne (p. B17)

(0-32) 275-51-97
dr J.Nieć-Leśniak